Feb 14, 2008

love love and love

1 comment:

teresa sá said...

querido carlos, adorei os teus desenhos na OKA Gallery, só ha pouco tive oportunidade de ve-los ao vivo. Beijinho